Gizlilik Politikası - Sen Anlat İstanbul

WEB SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.senanlatistanbul.net Internet sitesi, Kybele Taşımacılık İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti'ye aittir. Web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği Sen Anlat İstanbul için önem taşımaktadır. Bu metin, Sen Anlat İstanbul  gizlilik ve bilgi güvenliğipolitikaları hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


Kybele Taşımacılık İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. veya Sen Anlat İstanbul adı altında varlık gösteren diğer şirketler, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Senanlatistanbul.net  sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Web sitemizdeki hizmetleri satın almak için kullandığınız kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde senanlatistanbul.net tarafından saklanmamaktadır. Vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileri SSL ile şifrelenerek, doğrudan bankaya iletilmektedir.


Kullanıcılarımızın Hakları

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

Senanlatistanbul.net'i ziyaret eden ve/veya satın alma yapan bütün kullanıcılarımız, kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.